Menu
Pirkumu grozs
Skaistumkopšanas nozares profesionāļiem ir iespēja iegādāties preces par īpašām cenām!

Marence Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis 72% sprejs 1L

Marence Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis 72% sprejs 1L
Marence Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis 72% sprejs 1L
12,70€
Bez nodokļa: 10,50€
  • Atlikums: 3
  • Brand: Marence
  • Artikuls: 521558

Spirtu Saturošs dezinfekcijas līdzeklis
Rokām, apģērbam, virsmām
Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis rokām, apģērbam, virsmām. Satur glicerīnu un ūdeņraža peroksīdu. Līdzeklis paredzēts roku un dažādu virsmu dezinfekcijai (mēbeles, durvju rokturi, mobilais tālrunis, apģērbs, virtuves virsmas u.c.). Pēc roku apstrādes, kad līdzeklis ir nožuvis, ieteicams lietot ādu mitrinošu krēmu. Līdzeklis piemērots profesionālai un individuālai lietošanai.
Lietošana roku dezinfekcijai: uzklāt uz rokām 3ml produkta un iemasēt līdz pilnīgai nožūšanai, bet ne mazāk kā 30 sekundes. Nenoskalot. Lietošanas biežums pēc nepieciešamības.
Lietošana virsmu dezinfekcijai: izmantot izsmidzināšanas metodi – uzsmidzināt tieši uz dezinficējamās virsmas no 5-10cm attāluma un ļaut nožūt.

Bīstami! Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus. Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un turpināt skalot. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/tvertnes atbilstoši vietējai likumdošanai/reģionālajai/nacionālajai/starptautiskajai likumdošanai.

Aktīvās sastāvdaļas: Etanols (CAS Nr. 64-17-5, EK Nr. 200-578-6), koncentrācija 72g/100g; ūdeņraža peroksīds (CAS Nr. 7722-84-1, EK Nr. 231-765-0), koncentrācija 0,125g/100g.
Inventarizācijas Nr. LV06042020/2899
LV Biocīds. 1., 2. un 4. produktu veids.
Uzglabāt temperatūrā no 5°C līdz 25°C.
INCI:Aktīvās sastāvdaļas: Etanols (CAS Nr. 64-17-5, EK Nr. 200-578-6), koncentrācija 72g/100g; ūdeņraža peroksīds (CAS Nr. 7722-84-1, EK Nr. 231-765-0), koncentrācija 0,125g/100g.
Inventarizācijas Nr. LV06042020/2899
Biocīds. 1., 2., 4. produktu veids.